platforma-arkite

Platforma ARKITE – system inteligentnego montażu

System Arkite poprzez możliwość wyświetlania instrukcji stanowiskowych w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR) pozwala przekształcić standardowe stanowiska robocze w interaktywne środowisko cyfrowe. Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie platforma zapewniająca wirtualne prowadzenie operatora.

Platforma Arkite składa się z następujących elementów:
✔︎ Czujnik 3D (licencja Validate)
✔︎ Projektor (licencje Validate i Guide)
✔︎ Przemysłowy komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Arkite (licencja Validate i Guide)

Oprogramowanie ARKITE to:

✔︎ łatwe tworzenie wirtualnych instrukcji stanowiskowych
✔︎ interfejs platformy jest intuicyjny, przyjazny w użytkowaniu i atrakcyjny wizualnie
✔︎ do prowadzenia projektów wystarczy zaledwie dwudniowe szkolenie
✔︎ niewymagana umiejętność kodowania 

W ramach licencji Guide operatorzy mogą korzystać z instrukcji stanowiskowych dotyczących poboru elementów i ich montażu, które są wyświetlane w czasie rzeczywistym w technologii AR.
W ramach licencji Validate inteligentny czujnik weryfikuje poprawność wykonywanych operacji podczas pobierania i montażu oraz gwarantuje jakościowe wyniki, jednocześnie niwelując ryzyko wystąpienia błędów popełnianych przez człowieka.

Innowacyjna technologia Arkite przekłada się nie tylko na zwiększenie skuteczności, lecz także usprawnia elastyczność i jakość procesów montażowych. Pisemne instrukcje, listy kontrolne czy spisywane ręcznie protokoły stają się wówczas zbyteczne.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi oprogramowania inżynierowie mogą tworzyć projekty bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie programowania. System Arkite może zostać z powodzeniem przyłączony do infrastruktury informatycznej klienta, obejmującej inteligentne narzędzia, systemy MES czy ERP. Dzięki łatwej integracji możliwe jest uwzględnienie istniejącego środowiska na stanowisku roboczym i zapewnienie spełnienia kluczowych wymogów odnośnego procesu produkcyjnego.

Dlaczego platforma ARKITE się opłaca?

WIRTUALNE PROWADZENIE OPERATORA
System prowadzenia pracy operatorów za pomocą wyświetlanych instrukcji stanowiskowych w trakcie procesu montażu
Platforma Arkite umożliwia przełożenie standardowych procedur operacyjnych na praktyczne polecenia związane z pobieraniem elementów i ich montażem. System ten pozwala wyświetlać zdigitalizowane instrukcje robocze dla operatorów w postaci tekstu, obrazów lub filmów w czasie rzeczywistym podczas montażu. Instrukcje są wyświetlane na blacie roboczym za pomocą technologii rzeczywistości rozszerzonej (AR); możliwe jest również ich wyświetlanie na ekranach (dotykowych).

GWARANCJA JAKOŚCI
Podniesienie jakości procesu montażu dzięki eliminacji ryzyka popełnienia błędu
Czujnik 3D wykorzystany w systemie Arkite weryfikuje obecność wszystkich komponentów i narzędzi w wyznaczonych miejscach. Ponadto zatwierdza poprawne wykonanie wszystkich wymaganych działań w trakcie montażu we właściwej kolejności. W przypadku wykrycia błędu przez czujnik następuje wstrzymanie procesu montażu, a operator jest informowany o nieprawidłowościach za pomocą komunikatu ostrzegawczego wyświetlanego na jego blacie roboczym.

SZKOLENIE OPERATORÓW
Arkite wspiera szybsze wdrażanie operatorów
Dzięki platformie Arkite efektywność szkolenia operatorów można zwiększyć nawet o 50%. Szkolenie operatora nie wymaga już udziału osoby nadzorującej, która może skupić się w tym czasie na innych zadaniach. System prowadzenia operatora pozwala mniej wykwalifikowanym pracownikom skutecznie wykonywać bardziej złożone zadania. Jednocześnie zmniejsza się ilość odpadów produkcyjnych oraz konieczność dokonywania korekt w czasie szkolenia. W ten sposób oprzyrządowanie Arkite wspiera przedsiębiorców borykających się z deficytem wykwalifikowanego personelu.

ELASTYCZNA PRODUKCJA
Większa plastyczność produkcji dzięki ukierunkowaniu na zarządzanie złożonością produkcji
Wprowadzenie funkcji wariantów produktów umożliwia przekształcenie stanowisk roboczych w wielofunkcyjne, elastyczne linie montażowe. Łatwe przełączanie się z jednego produktu na drugi i szybkie reagowanie na zmiany zapotrzebowania znacząco usprawnia proces produkcyjny. Kolejnym atutem jest możliwość bardziej elastycznego zarządzania personelem – każdy operator może pracować przy dowolnym produkcie, a pracownicy tymczasowi mogą łatwo i szybko przystąpić do pracy.

Zainteresowanych narzędziami prosimy o wybranie swojej lokalizacji na mapce i kontakt na numer telefonu wyświetlony przy danym województwie

Automatyzacja i rozwiązania specjalne:
695 559 979     601 920 308

Wsparcie techniczne: 531 922 386

Hydraulika siłowa:  601 688 553

Znakowanie: 601 962 756

Podajniki do śrub i wkrętów:  601 321 056
Podajniki - wsparcie techniczne:  531 923 307

SERWIS: 
Centrala Warszawa:
607 377 011    22 642 85 70
Oddział Południowo-Zachodni:  530 898 641
Autoryzowany serwis KLAUKE:  607 377 011