Narzędzia ze sprzęgłem a elektryczne DC

Przeciętnie przejmowane jest, że narzędzie elektryczne DC jest o około 5% bardziej efektywne, niż narzędzie ze sprzęgłem ponieważ elektryczny spust startowy jest łatwiejszy w użyciu aniżeli dużo większa dźwignia typowego narzędzia pneumatycznego. Takie dźwignie sprawiają więcej trudności, niż przyciski i wymagają więcej wysiłku.

Właściwości każdego narzędzia powinny być starannie porównane w trakcie podejmowania decyzji o zakupach, jako że mogą one często mieć większy wpływ na wydajność produkcyjną, niż podstawowa technologia.

Przeprowadzone testy powtarzalności były podobne, ale nie identyczne, jak znormowany test eksploatacyjny narzędzi według ISO 5393.

Badano powtarzalność naprężenia śruby, a nie moment dokręcania.
Powodem tego jest zarówno fakt, że naprężenie jest ważniejszym wskaźnikiem jakości złącza jak i to, że pomiar momentu dokręcania narzędzi impulsowych jest trudny do bezpośredniego porównania z tradycyjnymi narzędziami o pracy ciągłej.
Dokręcano śrubę 5/16-18 z łbem sześciokątnym podkładką pomiarową przeznaczoną specjalnie do badania naprężeń dokręcania.
Klucz był wspomagany ramieniem reakcyjnym w celu ograniczenia wpływów zewnętrznych.
Zarówno pod łbem śruby, jak i pod nakrętką umieszczono utwardzoną podkładkę. Przeprowadzono próby skręcania połączenia twardego i miękkiego z nylonową podkładką symulującą połączenie miękkie.
W pierwszej próbie zastosowano dwustopniową strategię dokręcania dla narzędzia DC.

Jako że te strategie mogą mieć wpływ na powtarzalność, przetestowano też strategie alternatywne w zakresie regulacji każdego narzędzia. Dla narzędzia elektrycznego zastosowano strategię, w której redukcja momentu została zmniejszona od 40 do 20 % wartości docelowej, przy czym prędkość w drugim etapie została zmniejszona od 20% maksymalnej do 10 %.
Strategia jednostopniowa została przeprowadzona przy prędkości ustawionej na 50% maksymalnej.
Prędkość narzędzia impulsowego może być ustawiona poprzez regulację dławieniową. Przetestowano też alternatywną strategię “powolną” – 70% max.

Dwuetapowe dokręcanie jest strategią powszechną, ponieważ może zaoszczędzić czas poprzez szybkie dokręcanie wstępne. Należy pamiętać, że współczynnik tarcia połączenia jest wrażliwy na prędkość, gdy wrzeciono narzędzia jest w ruchu.

W testach stwierdzono, że jednostopniowa strategia zastosowana w narzędziach DC oszczędziła ¾ sekundy na operacji dokręcania podczas redukcji powtarzalności o 15%.

Redukcja prędkości obrotowej w narzędziu impulsowym wykazywała pewną poprawę powtarzalności na połączeniu miękkim, ale skutkowało to 3-sekundowym wydłużeniem czasu trwania operacji dokręcania.

Szeroki zakres aplikacji montażowych niesie niebezpieczeństwo wyciągania zbyt dalekich wniosków z tego czy innego pojedynczego testu. Względna dokładność tych trzech technologii dokręcania nie może więc służyć wyciąganiu ogólnych wniosków z tego testu.


Wskazówki odnośnie narzędzi.

Montażyści mogą wybrać pomiędzy trzema podstawowymi typami narzędzi montażowych do wkręcania. Każdy ma swoje za i przeciw, które muszą być ocenione z rozwagą.

✔︎ Narzędzia ze sprzęgłem — odpowiednie do operacji montażowych szczególnie tam, gdzie plan montażu może być zmieniany po zakończeniu partii produkcyjnej oraz momenty dokręcania nie przekraczają 60 Nm

✔︎ Narzędzia DC — dobre do linii lub gniazd montażowych, gdzie jest wymóg w pełni zintegrowanej kontroli błędów i sporządzania raportów statystycznych. Sprawdza się to szczególnie, jeśli połączenie i śruba są nietypowe lub zmieniają się na kolejnych stanowiskach. Narzędzia te są też dobre dla warunków produkcji, w których dane narzędzie może być używane do różnorodnych aplikacji.

✔︎ Narzędzia impulsowe — dobre produkcji niewymagającej archiwizowania danych , połączeń z dużą tolerancją dokładności , wysokich momentach dokręcania , produkcji wielkogabarytowej , gdzie ważna jest również praca jedną ręką oraz wydajność jest decydująca.

Nasi specjaliści są zawsze do Państwa dyspozycji - niezależnie od lokalizacji Waszego zakładu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do centrali lub lokalnych oddziałów.

Dział Handlowy Centrala Warszawa

Narzędzia: 601 321 056 601 440 470 607 377 568Stanowiska montażowe | Automatyzacja | Projekty: 601 920 308 Software: 531 922 386 Hydraulika 700 bar: 601 688 553 Znakowanie: 601 962 756

Region Południowy

Narzędzia | Automatyzacja: 531 923 307 Hydraulika siłowa: 605 628 233

Region Południowo-Zachodni

Narzędzia:
601 293 612
530 450 144

Serwis Centrala Warszawa

607 377 011 22 642 85 70

Region Południowo-Zachodni

530 898 641